Công ty TNHH Kỹ thuật thép Hàng Châu FAMOUS

------------------ Một công ty của Tập đoàn KNSN

Kiểm soát chất lượng và kỹ thuật tiêu chuẩn Hoa Kỳ-CHÂU ÂU Xây dựng độ tin cậy thương hiệu của chúng tôi! Một lệnh dùng thử mang lại sự hợp tác liên tục!

Thép công nghiệp
Tòa nhà thương mại thép

Thép công nghiệp & Tòa nhà thương mại thép

FAMOUS Steel Engineering Company FAMOUS Steel Engineering Company FAMOUS Steel Engineering Company FAMOUS Steel Engineering Company FAMOUS Steel Engineering Company FAMOUS Steel Engineering Company FAMOUS Steel Engineering Company FAMOUS Steel Engineering Company
1 2 3 4 5 6 7 8
Office 1 Office 2 Office 3

FAMOUS Steel Engineering Company

Công ty TNHH Kỹ thuật thép Hàng Châu FAMOUS (FASECbuildings) tập trung vào Thiết kế & Xây dựng các tòa nhà khác nhau , kết cấu thép xây dựng và cung cấp các sản phẩm liên quan đến thép. Dưới ... Đọc thêm